ജീവനക്കാര്യം

പേരു് തസ്തിക

ശ്രീ. നൈസാം എ എസ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീ. എന്‍.നന്ദകുമാര്‍ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. സതീഷ് ബാബു എസ് സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (പ്ലാനിംഗ്&പ്രോജക്ട്സ്)
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍)
ശ്രീ. സി. ജി. സുരേഷ് ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍)
ശ്രീ നിഷാദ് എസ് മുഹമ്മദ് ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (പ്ലാനിംഗ്&പ്രോജക്ട്സ്)
ശ്രീ. പ്രദീപ് മുരളി ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
ശ്രീ. അരുണ്‍ തോമസ് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ശ്രീമതി എലിസബത്ത് തോമസ് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ശ്രീമതി സംഗീത എസ് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ശ്രീ. ജയന്‍ പി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ശ്രീ. റഷീദ്.സി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ശ്രീമതി ഗോപിക ജി നായര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ശ്രീമതി രാജനിസ കെ.ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ശ്രീ. ജിജേഷ് കുമാര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ശ്രീമതി സിന്ധു ബി നായര്‍ ജൂനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ
ശ്രീ സുശീലന്‍ ശിവരാമന്‍ ക്ലാർക്ക്
ശ്രീമതി നസീമ. എ ടൈപ്പിസ്റ്റ് (സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ്)
ശ്രീ. സജി സി. കെ എൽ.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്
ശ്രീമതി റോക്സി ജോര്‍ജ്ജ് കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്
ശ്രീമതി ജോസ്ന ജോസ് ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ്
ശ്രീമതി സരിത രവീന്ദ്രന്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ്
ശ്രീ. ദിനേശ് വി വി ഡ്രൈവര്‍ (ഗ്രേഡ്- 1)
ശ്രീ. സജീവ് എസ് ഡ്രൈവര്‍ (ഗ്രേഡ്- 1)
ശ്രീ. അരുണ്‍കുമാര്‍ എസ് ടെക്നിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍